Κύπελλα

Προϊόντα

Κύπελλα Πλαστικά (ΔΚ) Πυραμίδα 60 cc 100 Τεμ.
Κωδικός: 000723
100   τεμάχια   ανά   δέμα


Κύπελλα Πλαστικά (ΔΚ) Πυραμίδα 220 cc 30 Τεμ.
Κωδικός: 003301
30   τεμάχια   ανά   δέμα


Κύπελλα Πλαστικά (ΔΚ) Σφαιρικά 80cc 20 Τεμ.
Κωδικός: 003369
20   τεμάχια   ανά   δέμα


Κύπελλα Πλαστικά (ΔΚ) Σφαιρικά 240cc 250 Τεμ.
Κωδικός: 001589
250   τεμάχια   ανά   δέμα


Κύπελλα Πλαστικά (ΔΚ) Σφηνάκια 60 cc 50 Τεμ.
Κωδικός: 001764
50   τεμάχια   ανά   δέμα


Κύπελλα Πλαστικά (ΔΚ) Ποτηράκια 80 cc 50 Τεμ.
Κωδικός: 000724
50   τεμάχια   ανά   δέμα