Κόσκινα

Προϊόντα

Κόσκινο Πλαστικό No 8 - Διάμετρος 30,5cm - Οπή 2,80mm
Κωδικός: 001677
1   τεμάχιο   ανά   συσκευασία


Κόσκινο Πλαστικό No 12 - Διάμετρος 30,5cm - Οπή 1,80mm
Κωδικός: 001678
1   τεμάχιο   ανά   συσκευασία


Κόσκινο Πλαστικό No 18 - Διάμετρος 30,5cm - Οπή 1,20mm
Κωδικός: 001679
1   τεμάχιο   ανά   συσκευασία


Κόσκινο Πλαστικό No 24 - Διάμετρος 30,5cm - Οπή 0,85mm
Κωδικός: 001680
1   τεμάχιο   ανά   συσκευασία