Μαχαίρια

Προϊόντα

Μαχαίρι Νο 411 (36 x 2,5)cm
Κωδικός: 002128
1   τεμάχιο   ανά   συσκευασίαΜαχαίρι Νο 455 (36 x 2,5)cm
Κωδικός: 002134
1   τεμάχιο   ανά   συσκευασία


Μαχαίρι Νο 456 (36 x 2,5)cm
Κωδικός: 002136
1   τεμάχιο   ανά   συσκευασία


Μαχαίρι Νο 411 (30 x 2,5)cm
Κωδικός: 002127
1   τεμάχιο   ανά   συσκευασία


Μαχαίρι Νο 455 (30 x 2,5)cm
Κωδικός: 002133
1   τεμάχιο   ανά   συσκευασία


Μαχαίρι Νο 456 (30 x 2,5)cm
Κωδικός: 002135
1   τεμάχιο   ανά   συσκευασία


Μαχαίρι Νο 400 (36 x 3,5)cm
Κωδικός: 002126
1   τεμάχιο   ανά   συσκευασία


Μαχαίρι Νο 450 (36 x 3,5)cm
Κωδικός: 002130
1   τεμάχιο   ανά   συσκευασία


Μαχαίρι Νο 451 (36 x 3,5)cm
Κωδικός: 002132
1   τεμάχιο   ανά   συσκευασία


Μαχαίρι Νο 400 (30 x 3)cm
Κωδικός: 002125
1   τεμάχιο   ανά   συσκευασία


Μαχαίρι Νο 450 (30 x 3)cm
Κωδικός: 002129
1   τεμάχιο   ανά   συσκευασία


Μαχαίρι Νο 451 (30 x 3)cm
Κωδικός: 002131
1   τεμάχιο   ανά   συσκευασία