Ταψιά Τσουρεκιού

Προϊόντα

Ταψί Αλουμίνιου Τσουρεκιού Νο 20 (20x6,5)
Κωδικός: 002294
1   τεμάχιο   ανά   συσκευασία


Ταψί Αλουμίνιου Τσουρεκιού Νο 22 (22x6,5)
Κωδικός: 002295
1   τεμάχιο   ανά   συσκευασία


Ταψί Αλουμίνιου Τσουρεκιού Νο 24 (24x6,5)
Κωδικός: 002296
1   τεμάχιο   ανά   συσκευασία


Ταψί Αλουμίνιου Τσουρεκιού Νο 26 (26x6,5)
Κωδικός: 002297
1   τεμάχιο   ανά   συσκευασία


Ταψί Αλουμίνιου Τσουρεκιού Νο 28 (28x6,5)
Κωδικός: 002298
1   τεμάχιο   ανά   συσκευασία


Ταψί Αλουμίνιου Τσουρεκιού Νο 30 (30x6,5)
Κωδικός: 002299
1   τεμάχιο   ανά   συσκευασία


Ταψί Αλουμίνιου Τσουρεκιού Νο 32 (32x6,5)
Κωδικός: 002300
1   τεμάχιο   ανά   συσκευασία


Ταψί Αλουμίνιου Τσουρεκιού Νο 34 (34x6,5)
Κωδικός: 002301
1   τεμάχιο   ανά   συσκευασία


Ταψί Αλουμίνιου Τσουρεκιού Νο 36 (36x6,5)
Κωδικός: 002302
1   τεμάχιο   ανά   συσκευασία


Ταψί Αλουμίνιου Τσουρεκιού Νο 38 (38x6,5)
Κωδικός: 002303
1   τεμάχιο   ανά   συσκευασία


Ταψί Αλουμίνιου Τσουρεκιού Νο 40 (40x6,5)
Κωδικός: 002304
1   τεμάχιο   ανά   συσκευασία


Ταψί Αλουμίνιου Τσουρεκιού Νο 42 (42x6,5)
Κωδικός: 002305
1   τεμάχιο   ανά   συσκευασία