Ταψιά Πίτσας

Προϊόντα

Ταψί Αλουμινίου Πίτσας Νο 14 (14x2,5)
Κωδικός: 002222
1   τεμάχιο   ανά   συσκευασία


Ταψί Αλουμινίου Πίτσας Νο 16 (16x2,5)
Κωδικός: 002223
1   τεμάχιο   ανά   συσκευασία


Ταψί Αλουμινίου Πίτσας Νο 18 (18x2,5)
Κωδικός: 002224
1   τεμάχιο   ανά   συσκευασία


Ταψί Αλουμινίου Πίτσας Νο 20 (20x2,5)
Κωδικός: 002225
1   τεμάχιο   ανά   συσκευασία


Ταψί Αλουμινίου Πίτσας Νο 22 (22x2,5)
Κωδικός: 002226
1   τεμάχιο   ανά   συσκευασία


Ταψί Αλουμινίου Πίτσας Νο 24 (24x2,5)
Κωδικός: 002227
1   τεμάχιο   ανά   συσκευασία


Ταψί Αλουμινίου Πίτσας Νο 26 (26x2,5)
Κωδικός: 002228
1   τεμάχιο   ανά   συσκευασία


Ταψί Αλουμινίου Πίτσας Νο 28 (28x2,5)
Κωδικός: 002229
1   τεμάχιο   ανά   συσκευασία


Ταψί Αλουμινίου Πίτσας Νο 30 (30x2,5)
Κωδικός: 002230
1   τεμάχιο   ανά   συσκευασία