Μαργαρίνες - Μαγειρικά Λίπη

Προϊόντα

Μαγειρικό Λίπος Artine - Αρτίνη 16 Kg
Κωδικός: 003794
16   κιλά   ανά   δοχείο


Μαγειρικό Λίπος Αρτιζάν Παλμίνη 16 Kg
Κωδικός: 002427
16   κιλά   ανά   δοχείο


Μαγειρικό Λίπος Αρτιζάν Φυτίνη 16 Kg
Κωδικός: 002429
16   κιλά   ανά   δοχείο


Μαγειρικό Λίπος Τουλίπα με 5% Βουτ.Γαλ. 16,5 Kg
Κωδικός: 002430
16.50   κιλά   ανά   δοχείο


Μαργαρίνη Artine Golden Croissant Νο 2 (7822Β) 10 Kg
Κωδικός: 003819
10   κιλά   ανά   κιβώτιο


Μαργαρίνη Artine Golden Croissant Νο 3 (7823Β) 10 Kg
Κωδικός: 003927
10   κιλά   ανά   κιβώτιο


Μαργαρίνη Artine Golden Croissant Νο 4 (7824Β) 10 Kg
Κωδικός: 003792
10   κιλά   ανά   κιβώτιο


Μαργαρίνη Artine Sfogliata Σκληρή Νο 2 (7722Β) 10 Kg
Κωδικός: 003816
10   κιλά   ανά   κιβώτιο


Μαργαρίνη Artine Sfogliata Σκληρή Νο 3 (7723Β) 10 Kg
Κωδικός: 003791
10   κιλά   ανά   κιβώτιο