Αρχική :: Είδη Συσκευασίας :: Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής :: Ταψάκια Αλουμινίου Μίας Χρήσης

Ταψάκια Αλουμινίου Μίας Χρήσης

Προϊόντα

Ταψάκια Αλουμινίου 1 Χρήσης Βαθιά Νο 24 (24x4,5)cm
Κωδικός: 000191
12   τεμάχια   ανά   συσκευασία


Ταψάκια Αλουμινίου 1 Χρήσης Νο 16 (16x3,5)cm
Κωδικός: 003924
12   τεμάχια   ανά   συσκευασία


Ταψάκια Αλουμινίου 1 Χρήσης Νο 20 (20x3,5)cm
Κωδικός: 002037
12   τεμάχια   ανά   συσκευασία


Ταψάκια Αλουμινίου 1 Χρήσης Νο 22 (22x3,5)cm
Κωδικός: 002038
12   τεμάχια   ανά   συσκευασία


Ταψάκια Αλουμινίου 1 Χρήσης Νο 24 (24x3,5)cm
Κωδικός: 002039
12   τεμάχια   ανά   συσκευασία


Ταψάκια Αλουμινίου 1 Χρήσης Νο 26 (26x3,5)cm
Κωδικός: 002040
12   τεμάχια   ανά   συσκευασία


Ταψάκια Αλουμινίου 1 Χρήσης Νο 28 (28x3,5)cm
Κωδικός: 002041
12   τεμάχια   ανά   συσκευασία


Ταψάκια Αλουμινίου 1 Χρήσης Νο 30 (30x3,5)cm
Κωδικός: 002042
12   τεμάχια   ανά   συσκευασία


Ταψάκια Αλουμινίου 1 Χρήσης Ρηχά Νο 22 (22x2,5)cm
Κωδικός: 002043
12   τεμάχια   ανά   συσκευασία


Ταψάκια Αλουμινίου 1 Χρήσης Ρηχά Νο 24 (24x2,5)cm
Κωδικός: 002044
12   τεμάχια   ανά   συσκευασία