Κουτιά Χάρτινα

Προϊόντα

Κουτιά Χάρτινα Γλυκών Λευκά Νο 2
Κωδικός: 002908
10   κιλά   ανά   δέμα


Κουτιά Χάρτινα Γλυκών Λευκά Νο 4
Κωδικός: 002909
10   κιλά   ανά   δέμα


Κουτιά Χάρτινα Γλυκών Λευκά Νο 6
Κωδικός: 002910
10   κιλά   ανά   δέμα


Κουτιά Χάρτινα Γλυκών Λευκά Νο 8
Κωδικός: 002911
10   κιλά   ανά   δέμα


Κουτιά Χάρτινα Γλυκών Λευκά Νο 10
Κωδικός: 002912
10   κιλά   ανά   δέμα


Κουτιά Χάρτινα Γλυκών Λευκά Νο 15
Κωδικός: 002914
10   κιλά   ανά   δέμα


Κουτιά Χάρτινα Γλυκών Λευκά Νο 28
Κωδικός: 002915
10   κιλά   ανά   δέμα


Κουτιά Χάρτινα Γλυκών Λευκά Νο 30
Κωδικός: 002916
10   κιλά   ανά   δέμα


Κουτιά Χάρτινα Γλυκών Λευκά Νο 33
Κωδικός: 002917
10   κιλά   ανά   δέμα


Κουτιά Χάρτινα Γλυκών Λευκά Νο 35
Κωδικός: 002918
10   κιλά   ανά   δέμα


Κουτιά Χάρτινα Γλυκών Λευκά Νο 40
Κωδικός: 002919
10   κιλά   ανά   δέμα


Κουτιά Χάρτινα Γλυκών Λευκά 30 x 40 cm
Κωδικός: 002921
10   κιλά   ανά   δέμα